Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Σύσταση ομάδας εργασίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Αγαπητά μέλη συστήνεται ομάδα εργασίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Για την ομάδα εργασίας επικοινωνείτε με τον Αντρέα Κόλλια στο kolantreas@yahoo.gr Σας ευχαριστούμε πολύ

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2014

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ. - 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr, «Online Υπηρεσίες») ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε'). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 9ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), θέσεις της οποίας διεκδικούν. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις μπορούν να εκτυπωθούν μόνο όταν βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», από την επιλογή «ΠΡΟΒΟΛΗ». Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει ήδη υποβληθείσα αίτηση και την επιλογή «Συμπλήρωση», η κατάσταση της αίτησής του αλλάζει από «Υποβλήθηκε» σε «Ανοιχτή (Συμπλήρωση)» και είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές ερωτήσεις, πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά: Τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137) τις αργίες κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2014: Πλήρωση 79 θέσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ με σειρά προτεραιότητας

www.diorismos.gr
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ. - 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr, «Online Υπηρεσίες») ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε'). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 9ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), θέσεις της οποίας διεκδικούν. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις μπορούν να εκτυπωθούν μόνο όταν βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», από την επιλογή «ΠΡΟΒΟΛΗ». Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει ήδη υποβληθείσα αίτηση και την επιλογή «Συμπλήρωση», η κατάσταση της αίτησής του αλλάζει από «Υποβλήθηκε» σε «Ανοιχτή (Συμπλήρωση)» και είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές ερωτήσεις, πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά: Τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137) τις αργίες κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2014: Πλήρωση 79 θέσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ με σειρά προτεραιότητας

www.diorismos.gr
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ. - 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr, «Online Υπηρεσίες») ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε'). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 9ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), θέσεις της οποίας διεκδικούν. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις μπορούν να εκτυπωθούν μόνο όταν βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», από την επιλογή «ΠΡΟΒΟΛΗ». Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει ήδη υποβληθείσα αίτηση και την επιλογή «Συμπλήρωση», η κατάσταση της αίτησής του αλλάζει από «Υποβλήθηκε» σε «Ανοιχτή (Συμπλήρωση)» και είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές ερωτήσεις, πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά: Τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137) τις αργίες κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2014: Πλήρωση 79 θέσεωνΠΕ-ΤΕ-ΔΕ με σειρά προτεραιότητας
www.diorismos.gr
 

Προκήρυξη για 20 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή www.diorismos.gr

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015. Αναλυτικότερα: Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG.A.1) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.E.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1) Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.A.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.H.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-A) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-B) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.3) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.D.2) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.J.5) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.1) Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη) Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 16η Δεκεμβρίου 2014, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2014. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών - μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Πηγή: www.diorismos.gr

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015. Αναλυτικότερα: Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG.A.1) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.E.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1) Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.A.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.H.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-A) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-B) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.3) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.D.2) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.J.5) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.1) Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη) Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 16η Δεκεμβρίου 2014, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2014. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών - μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

www.diorismos.gr
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015. Αναλυτικότερα: Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG.A.1) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.E.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1) Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.A.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.H.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-A) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-B) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.3) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.D.2) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.J.5) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.1) Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη) Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 16η Δεκεμβρίου 2014, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2014. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών - μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

www.diorismos.gr
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015. Αναλυτικότερα: Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG.A.1) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.E.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1) Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.A.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.H.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-A) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-B) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.3) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.D.2) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.J.5) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.1) Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη) Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 16η Δεκεμβρίου 2014, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2014. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών - μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

www.diorismos.gr
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015. Αναλυτικότερα: Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG.A.1) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.E.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1) Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.A.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.H.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-A) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-B) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.3) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.D.2) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.J.5) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.1) Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη) Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 16η Δεκεμβρίου 2014, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2014. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών - μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

www.diorismos.gr

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Θέση εργασίας

Όσοι από εσάς ασχολείστε με το Post Production και έχετε άριστες γνώσεις Adobe AE, AVID, DaVinci, Maya (ή άλλο 3D software) κά προγραμμάτων, καθώς και ένα καλό showreel τότε παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο production@serafeimntousias.com .

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

30 θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με εργολάβους/ανάδοχους για έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα, ως ακολούθως: ΕR.1 – ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνοπτική περιγραφή του έργου: Ο εργολάβος/ανάδοχος καλείται να συμβάλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής-διοικητικής διαχείρισης των ανοικτών σχεδίων του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και των νέων σχεδίων Erasmus+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Γνώση χειρισμού Η/Υ - Επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης ΕR.2 - ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνοπτική περιγραφή του έργου: Ο εργολάβος/ανάδοχος καλείται να συμβάλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής-διοικητικής διαχείρισης των ανοικτών σχεδίων του προγράμματος Νεολαία σε Δράση (Youth in Action) και των νέων σχεδίων Erasmus+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας - Γνώση χειρισμού Η/Υ - Επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων νεολαίας ΕR.3 – ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνοπτική περιγραφή του έργου: Ο εργολάβος/ανάδοχος καλείται να συμβάλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής-διοικητικής διαχείρισης των νέων σχεδίων Erasmus+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Γνώση χειρισμού Η/Υ - Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους ΕR.4 – ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνοπτική περιγραφή του έργου: Ο εργολάβος/ανάδοχος καλείται να συμβάλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής-διοικητικής διαχείρισης των ανοικτών σχεδίων του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και των νέων σχεδίων Erasmus+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Πτυχίο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Γνώση χειρισμού Η/Υ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών - Επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή νεολαίας. ΕR.5 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνοπτική περιγραφή του έργου:- Ο εργολάβος/ανάδοχος καλείται να συμβάλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής-διοικητικής διαχείρισης των ανοικτών σχεδίων του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και των νέων σχεδίων Erasmus+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Απολυτήριο Λυκείου - Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας - Γνώση χειρισμού Η/Υ - Επαγγελματική εμπειρία πέντε ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης ή νεολαίας ΕR.6 – ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνοπτική περιγραφή του έργου: - Εγκατάσταση – αναβαθμίσεις λογισμικού ERASMUS PLUS - Διαχείριση (administration) λογισμικών για Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής (ERASMUS PLUS LINK – OEET – MOBILITY TOOL) - Δημιουργία ερωτημάτων (QUERΙES) στο ERASMUS PLUS LINK για έκδοση συμβάσεων – στατιστικών στοιχείων - Αναβάθμιση ιστοσελίδας ΙΚΥ όσον αφορά το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης – κατασκευή ηλεκτρονικής διανομής Newsletter – κατασκευή Online ερωτηματολογίων - Τεχνική υποστήριξη χρηστών των λογισμικών του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου - Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων - Γνώση εργαλείων για δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Γνώση JOOMLA - Γνώση SQL - Γνώση ORACLE ΕR.7 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Συνοπτική περιγραφή του έργου: - Σχεδιασμός, διοργάνωση και υλοποίηση οριζόντιων εκδηλώσεων για το Erasmus+ - Επιμέλεια της Ιστοσελίδας του ΙΚΥ - Επιμέλεια των σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης της Εθνικής Μονάδας - Επιμέλεια των εκδόσεων της Εθνικής Μονάδας - Επαφή με Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα όσον αφορά το Erasmus+ - Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του οργανισμού - Σχεδιασμός και οργάνωση Συνεντεύξεων και συναντήσεων Τύπου - Επιμέλεια του Newsletter του ΙΚΥ - Επιμέλεια ερευνών-μελετών- ερωτηματολογίων Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας - Γνώση χρήσης Η/Υ - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε αντίστοιχη θέση - Εμπειρία σε σύνταξη newsletter ΕR.8 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Συνοπτική περιγραφή του έργου: - Προετοιμασία και υποστήριξη εκδηλώσεων για το Erasmus+ - Ενημέρωση, ανανέωση της Ιστοσελίδας του ΙΚΥ - Παρακολούθηση, ενημέρωση, ανανέωση στις σελίδες Κοινωνικής δικτύωσης της Εθνικής Μονάδας - Παρακολούθηση του Τύπου και των ΜΜΕ - Υποστήριξη στις Εκδόσεις του οργανισμού - Επαφή με Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα όσον αφορά το Erasmus+ - Αποστολή δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του οργανισμού - Υποστήριξη στην οργάνωση Συνεντεύξεων και συναντήσεων Τύπου Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Απολυτήριο Λυκείου - Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας - Γνώση χρήσης Η/Υ - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Επιπλέον τίτλοι σπουδών ΕR.9 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Συνοπτική περιγραφή του έργου: - Υποστήριξη του οργανισμού στη διαδικασία εφαρμογής συστήματος ποιότητας και καθοδήγηση στη λήψη πιστοποίησης ποιότητας - Συντονισμός, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας - Χαρτογράφηση, σε συνεργασία με τα επιμέρους τμήματα, όλων των διαδικασιών λειτουργίας του οργανισμού ή συνεργασία με αντίστοιχο εξωτερικό συνεργάτη - Δημιουργία και υποστήριξη αξιόπιστου συστήματος επίβλεψης της συμμόρφωσης προς τη Σύμβαση της Εθνικής Μονάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οριζόμενα στον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες - Εφαρμογή των διαδικασιών ποιότητας μέσω της τήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας - Συνεχής συντήρηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας - Παρακολούθηση κύριων δεικτών επίδοσης του οργανισμού - Συλλογή στοιχείων σχετικά με την ικανοποίηση των συμμετόχων του οργανισμού (εργαζομένων, πελατών, κοινωνία κ.τ.λ.) - Ανάληψη δράσεων βελτίωσης που προκύπτουν από αυτό-αξιολογήσεις ή αναθεωρήσεις των διαδικασιών και δράσεων του οργανισμού - Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας της Εθνικής Μονάδας και των εκεί οριζόμενων δεικτών - Ενημέρωση της Διοίκησης της Εθνικής Μονάδας μέσω αναφορών για την συμμόρφωση τόσο προς τις οδηγίες για τη διοίκηση της Εθνικής Μονάδας όσο και τους κανόνες που διέπουν τον κύκλο ζωής των προγραμμάτων - Διεξαγωγή, σε συνεργασία με τους υπευθύνους επικοινωνίας, ερευνών και μελετών για τα αποτελέσματα του προγράμματος και αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αιτούντες και τους δικαιούχους και την παροχή ποιοτικών στοιχείων στους αρμοδίους για την πολιτική της εκπαίδευσης Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με τη Διασφάλιση Ποιότητας - Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Γνώση χρήσης Η/Υ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Προϋπηρεσία στην υποστήριξη Μονάδων διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων - Προϋπηρεσία στην υποστήριξη οργανισμών αναφορικά με τη λήψη πιστοποίησης ποιότητας και την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕR.10 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Συνοπτική περιγραφή του έργου: - Έλεγχος των τελικών εκθέσεων των δικαιούχων όλων των δράσεων του προγράμματος όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο - Έλεγχος των ενδιάμεσων εκθέσεων των δικαιούχων όλων των δράσεων του προγράμματος όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο - Διεξαγωγή όλων των επιτόπιων ελέγχων σε δικαιούχους που υποχρεούται να επιτελεί η εθνική Μονάδα - Δειγματοληπτικός έλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων όλων των δράσεων του προγράμματος - Έλεγχος των δικαιολογητικών των πληρωμών της Εθνικής Μονάδας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού λειτουργίας της - Έλεγχος της χρηματοοικονομικής ικανότητας (financial capacity) των δικαιούχων του προγράμματος Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Γνώση χρήσης Η/Υ - Επαγγελματική εμπειρία δύο ετών σε εταιρία η οποία παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες. Εάν δεν καλυφθεί η προϋπόθεση αυτή, επαγγελματική εμπειρία λογιστού πέντε ετών ΕR.11 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνοπτική περιγραφή του έργου: Ο εργολάβος/ανάδοχος καλείται να συμβάλει στη διοικητική/λογιστική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των ανοικτών σχεδίων του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και των νέων σχεδίων Erasmus+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και εργολάβου/αναδόχου. - Απολυτήριο Λυκείου - Γνώσεις Η/Υ με πιστοποίηση ECDL - Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης - Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους στην υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για έναν μόνο κωδικό αντικειμένου έργου. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από της 11ης Φεβρουαρίου 2014 έως και της 20ης Φεβρουαρίου 2014, μεταξύ των ωρών 09:00-17: 00 στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Τμήμα Διοίκησης Δ/νση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 1ος όροφος 14234 Νέα Ιωνία, Αττική με την εξής ένδειξη: «Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (αναφορά κωδικού θέσης π.χ. ΕR. 1) στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+» Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες τηλ. 210.3726370-300-341-382-343-372-334-345

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη για εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), προκηρύσσει τις θέσεις εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε., για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής Αισθητικής Αγωγής. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι η κατοχή του αντίστοιχου για κάθε γνωστικό αντικείμενο τίτλου σπουδών (πτυχίου). Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις) και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 30/01/2014 έως και 13/02/2014 (ώρα 15:00). Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από 30/01/2014 έως και 17/02/2014 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 έως 15:00, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος) Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/2/3463 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (στην οποία έχει κάνει αίτηση ο υποψήφιος) ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (στο οποίο έχει κάνει αίτηση ο υποψήφιος). Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Πληροφορίες, σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα τηλ. 213 131 4647, 213 131 4648, 213 131 4511, 213 131 4515.

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24/12/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 10826
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «TASS», «PERSEUS», «HIPOW», «HITGATE», «PACT», «AF3» , «EUCISE 2020» & «CyberROAD» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου πέντε (5) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας ενός (1) έτους, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω σε κάθε θέση:

Θέση 1. Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής.

Απαραίτητα προσόντα:
- εμπειρία σε περιβάλλοντα διαχείρισης και επισκόπησης δικτυακών πόρων
- εμπειρία στις τεχνολογίες MPLS και VPN
- εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάπτυξη web και android εφαρμογών σε java, PHP, javascript,Python, C++ καθώς και σε ανάπτυξη εφαρμογών εποπτείας και διαχείρισης κλήσεων
- Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια θα ληφθούν υπόψη
- Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά) και ικανότητα παραγωγής αναφορών και τεχνικού κειμένου

Θέση 2. Μία (1) θέση Τεχνολόγου μηχανικού Πληροφορικής και πολυμέσων

Απαραίτητα προσόντα:

- Άριστη γνώση περιβάλλοντος LINUX και εμπειρία στην διεξαγωγή εργαστηριακών μετρήσεων σε δικτυακές αρχιτεκτονικές με χρήση εργαλείων OpenSource (D-ITG,traffgen κλπ.) καθώς και σε VPN δίκτυα
- Γνώσεις ψηφιακής μετάδοσης video καθώς και μεθόδων προσαρμογής και μετατροπής ροών video σε πραγματικό χρόνο

Θέση 3. Μία (1) θέση Προγραμματιστή πτυχιούχου ή διπλωματούχου ΑΕΙ της ημεδαπής ή τηςαλλοδαπής τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ, ή τμημάτων Σχολής θετικών Επιστημών

Απαραίτητα προσόντα:

1. Να έχει άριστη γνώση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Microsoft Visual Studio και ειδικότερα εμπειρία στα παρακάτω:

- Στην ανάπτυξη επιστημονικών εφαρμογών σε C/C++, C#.
- Στην ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων κατά προτίμηση Microsoft SQL Server
- Στην ανάπτυξη εφαρμογών 3D γραφικών

2. Στην ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
3. Να έχουν πολύ καλή γνώση σε ανάπτυξη εφαρμογών παράλληλου προγραμματισμού (GPU  Programming, e.g. Cuda & OpenCL).
4. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Θέση 4. Δύο (2) Θέσεις Marketing Analysts Πτυχιούχων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή/και Επιστήμης των Οικονομικών

Βασικές Αρμοδιότητες:

- Καθημερινή επαφή με social media (facebook, twitter, google+, pinterest, instagram, κλπ.) για την προώθηση προϊόντος
- Σχεδιασμός και δημιουργία καμπάνιας προώθησης προϊόντος και υποστήριξη προωθητικών διαδικασιών
- Τοποθέτηση προϊόντος και διάδοση της διαφορετικότητας του προϊόντος από τον ανταγωνισμό
- Ανάλυση αποτελεσμάτων που παράγονται από διαδικτιακές πλατφόρμες analytics (web και mobile) όπως: google analytics, flurry analytics, mixpanel analytics, κοκ.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή/και Επιστήμης των Οικονομικών
- Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση αντίστοιχη ή σχετική με software product marketing
- Εξαιρετική χρήση της Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά
- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας με συνεργάτες αλλά και με τρίτους
- Εξαιρετική ευχέρια στη χρήση τεχνολογικών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. facebook, tweeter, blogs, …

Επιθυμητά προσόντα:

- Εμπειρία σε ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείρηση προγραμμάτων και διαδικασιών που δημιουργούν ζήτηση για το προϊόν
- Εμπειρία στην ανάλυση αναγκών της αγοράς και στην κοστολόγηση προϊόντος
- Εμπειρία σε Α/Β testing

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-01-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πάνω από μία θέση, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου,  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs477.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 114/11.11.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών σε Μυτιλήνη και Σάμο

Πληροφορίες: http://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/1122/Prosklisi_Vivliothiki-signed.pdf

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

4.850 θέσεις σε δήμους για υπαλλήλους Πληροφορικής

http://edu4u.gr/Comments.aspx?qId=45399

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος EACEA/2013/01 για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος EACEA/2013/01 για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων, πολιτισμού, νεολαίας, αθλητισμού, εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και αγωγής του πολίτη ή οποιωνδήποτε άλλων προγραμμάτων που ανατίθενται στον Οργανισμό 1.Εισαγωγή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως «η Επιτροπή») έχει ιδρύσει τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA — ο οποίος αναφέρεται στο εξής ως «ο Οργανισμός») για τη διαχείριση δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού [κατ 'εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 11 της 16.1.2003)]. Αποστολή του Οργανισμού είναι η εφαρμογή, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, διαφόρων πτυχών προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, αγωγής του πολίτη, νεολαίας, αθλητισμού, εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, καθώς και η υλοποίηση του δικτύου εκπαιδευτικών πληροφοριών «Eurydice» στην Ευρώπη ή άλλων προγραμμάτων που ανατίθενται στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τις κύριες διαχειριστικές πτυχές των προγραμμάτων που του έχουν ανατεθεί, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, την επιλογή των έργων και την υπογραφή των συμβάσεων επιχορήγησης, τη δημοσιονομική διαχείριση, την παρακολούθηση των σχεδίων, την επικοινωνία με τους δικαιούχους και τους επιτόπιους ελέγχους. Ο Οργανισμός συνάπτει επίσης συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μέσω δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών, σχετικά με θέματα που αφορούν τα προγράμματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Ο Οργανισμός αποτελεί αυτοτελή νομική οντότητα και εδρεύει στις Βρυξέλλες. 2.Αναθέτουσα αρχή: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, avenue du Bourget 1, 1140Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eacea-info@ec.europa.eu Η νομική βάση για τα προγράμματα καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://eacea.ec.europa.eu Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ενδέχεται επίσης να κληθούν να υποστηρίξουν τις εποπτεύουσες Γενικές Διευθύνσεις του Οργανισμού (κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης οι εποπτεύουσες ΓΔ είναι η ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — EAC, η ΓΔ Επικοινωνίας — COMM και η ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας — EuropeAid — DEVCO) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους (γενικός συντονισμός πολιτικών και προγραμμάτων, επικοινωνία, διαχείριση πτυχών για τις οποίες δεν είναι αρμόδιος ο Οργανισμός), καθώς και άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και θεσμικά όργανα της ΕΕ. 3.Διαδικασία εγγραφής: Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η κατάρτιση ενός καταλόγου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής υποψηφιοτήτων το οποίο διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού: http://eacea.ec.europa.eu Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τους στόχους του (των) προγράμματος(άτων) για το (τα) οποίο(α) υποβάλλουν αίτηση, όπως ορίζεται περαιτέρω στο σημείο 11 κατωτέρω. Η εγγραφή στον κατάλογο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων. 4.Πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν: Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος να παράσχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και να αναφέρουν τους συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος όπως ορίζονται στο σημείο 7. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής αναφέρονται στο σημείο 11. 5.Γενική περιγραφή της διαδικασίας: Τα φυσικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει κατάλογο υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο 11 κατωτέρω. Κάθε φορά που πρόκειται να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη εργασία σχετικά με τους τομείς που περιγράφονται στο σημείο 7 από έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα, η αναθέτουσα αρχή θα αναθέτει την εργασία σε εμπειρογνώμονες, βάσει των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των γνώσεων που είναι απαραίτητες, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές κατά των διακρίσεων, ίσης μεταχείρισης και απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων. Η αναθέτουσα αρχή θα εξασφαλίσει επίσης την ισορροπημένη σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων με κατάλληλη εναλλαγή εμπειρογνωμόνων. Θα ληφθούν επίσης υπόψη η γεωγραφική προέλευση, οι γλωσσικές ικανότητες και το επαγγελματικό προφίλ των υποψηφίων. Παράλληλα με τη διατήρηση της αρχής επιλογής εμπειρογνωμόνων με τα υψηλότερα προσόντα, η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. 6.Χρήση του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη: Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εργασίες που θα εκτελεστούν στους τομείς που περιγράφονται στο σημείο 7, με ανώτατο όριο συνολικών πληρωμών 130 000 EUR (ανώτατο ποσό ανά εμπειρογνώμονα για τη συνολική διάρκεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο εν λόγω κανόνας αφορά μόνο τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση δελτίων παραγγελίας από τον Οργανισμό) (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των αποζημιώσεων). 7.Λεπτομερής περιγραφή των τομέων που καλύπτονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Η αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ενός καταλόγου εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα παράσχουν βοήθεια κατά την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: α) Αξιολόγηση των προτάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: i. αξιολόγηση προτάσεων, ii. υποστήριξη μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων και συμβολή στη διασφάλιση της ποιότητας ως επικεφαλής εμπειρογνώμονας. β) Αξιολόγηση και παρακολούθηση σχεδίων: i. αξιολόγηση εκθέσεων σχεδίων, ii. αξιολόγηση προϊόντων και αποτελεσμάτων σχεδίων, iii. παρακολούθηση σχεδίων και επιτόπιες επισκέψεις, iv. άλλες εργασίες που σχετίζονται με την ανάλυση ή/και την παρακολούθηση προγραμμάτων και σχεδίων. γ) Ειδικές μελέτες και αναλύσεις που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας. δ) Μετάφραση ή επιμέλεια εγγράφων στις απαιτούμενες γλώσσες. ε) Υποστήριξη του Οργανισμού κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων. στ) Άλλες εργασίες οι οποίες σχετίζονται με τα προγράμματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να χρειαστεί την παροχή εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τις εργασίες που αναφέρονται ανωτέρω στους ακόλουθους τομείς εμπειρογνωμοσύνης: 1. Πρόγραμμα Erasmus +: 1.1. εκπαίδευση ενηλίκων, 1.2. τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1.3. επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 1.4. σχολική εκπαίδευση, 1.5. ΤΠΕ για τη μάθηση, 1.6. γλωσσική κατάρτιση και μάθηση, πολυγλωσσία, 1.7. διάδοση των αποτελεσμάτων και των πρακτικών, 1.8. αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, 1.9. υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων πολιτικής, 1.10. δραστηριότητες του προγράμματος Jean Monnet, 1.11. νεολαία, 1.12. αθλητισμός. 2. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»: 2.1. ιστορία του 20ού αιώνα, 2.2. κοινωνιολογία, αξίες και αγωγή του πολίτη, 2.3. κοινωνική οικονομία και αλληλεγγύη, 2.4. πολιτική επιστήμη, 2.5. ηθικές και κοινωνικές πτυχές. 3. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»: 3.1. Μέσα ενημέρωσης: 3.1.1. υποστήριξη κινηματογραφικής ανάπτυξης, 3.1.2. υποστήριξη ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών, 3.1.3. υποστήριξη τηλεοπτικών προγραμμάτων, 3.1.4. υποστήριξη πρόσβασης στην αγορά, 3.1.5. υποστήριξη φεστιβάλ, 3.1.6. υποστήριξη ανάπτυξης ικανοτήτων/κατάρτισης, 3.1.7. υποστήριξη κινηματογραφικής διανομής, 3.1.8. υποστήριξη ηλεκτρονικής διανομής, 3.1.9. υποστήριξη πιλοτικών σχεδίων, 3.1.10. υποστήριξη κινηματογραφικής παιδείας. 3.2. Πολιτισμός: 3.2.1. σχέδια συνεργασίας, 3.2.2. λογοτεχνική μετάφραση, 3.2.3. δίκτυα, 3.2.4. πλατφόρμες, 3.2.5. υποστήριξη πιλοτικών σχεδίων. 4. Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. 8.Τόπος παροχής: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις, οι εργασίες ενδέχεται να εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από την αναθέτουσα αρχή ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας. 9.Ημερομηνία λήξης του καταλόγου που θα καταρτιστεί ως αποτέλεσμα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα ισχύει κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, δηλ. έως τις 31.12.2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ανά πάσα στιγμή εκτός των τελευταίων 3 μηνών της περιόδου ισχύος του καταλόγου. 10.Κριτήρια αποκλεισμού: Από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι: α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) οι οποίοι, ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών, έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, γ) οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές καθώς και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διεθνών οργανισμών, δ) οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση, ε) κατά των οποίων, ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών, έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, στ) οι οποίοι έχουν υποστεί διοικητικές κυρώσεις διότι έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη συμμετοχή τους σε διαδικασία διαγωνισμού ή διότι δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες ή έχουν διαπράξει διαπιστωμένα σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης στο πλαίσιο σύμβασης που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό, ζ) οι οποίοι τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τη σύμβαση, όπου σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε ειδικότερα να προκύψει ως αποτέλεσμα οικονομικών συμφερόντων, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δεσμού ή κοινού συμφέροντος. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, οι εμπειρογνώμονες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις αποκλεισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ενδέχεται να κληθούν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία περί μη αποκλεισμού. 11.Κριτήρια επιλογής: Οι εμπειρογνώμονες θα επιλεγούν βάσει της επαγγελματικής και τεχνικής τους ικανότητας για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: — εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στον τομέα εμπειρογνωμοσύνης που καλύπτει η συγκεκριμένη ανάθεση, — ικανότητα εργασίας στην αγγλική ή/και τη γαλλική ή/και τη γερμανική γλώσσα (σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 για την πρώτη γλώσσα και τουλάχιστον Β1 για τις άλλες γλώσσες) (τυπολογία βιογραφικού σημειώματος Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions). Το σύνολο της ανωτέρω απαιτούμενης εμπειρίας και των ικανοτήτων θα αξιολογηθεί βάσει των πληροφοριών που πρέπει να παράσχουν οι υποψήφιοι στα ηλεκτρονικά βιογραφικά σημειώματά τους, τα οποία αποτελούν μέρος της υποψηφιότητάς τους. Η ικανότητα χρήσης εργαλείων ΤΠ αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να επιλεγούν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. 12.Όροι αμοιβής και αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων: Οι συμβάσεις πρέπει να υπογραφούν από τους επιλεγέντες εμπειρογνώμονες, δηλ. φυσικά πρόσωπα. Δεν θα γίνουν δεκτά τιμολόγια από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. 12.1. Αμοιβές: Ο επιλεγμένος εμπειρογνώμονας θα λάβει για τις υπηρεσίες του που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα ακόλουθα ποσά: http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/documents/experts-fees.xlsx Ως εργάσιμη ημέρα θεωρείται 1 ημέρα εργασίας του επιλεγμένου εμπειρογνώμονα, όπου ο κανονικός χρόνος εργασίας για 1 ημέρα συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν οι υπηρεσίες. Ώρες εργασίας πέραν του κανονικού ημερήσιου χρόνου εργασίας δεν θα πληρώνονται. Οι ανωτέρω τιμές καλύπτουν τα μισθολογικά έξοδα καθώς και όλα τα λοιπά έξοδα, όπως τα έξοδα κοινωνικής ασφάλισης, τα διοικητικά και τα γενικά έξοδα. 12.2. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής: Εάν απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται στη σύμβαση, ο επιλεγείς εμπειρογνώμονας θα αποζημιωθεί για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σύμφωνα με τους κανόνες και τις τιμές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ορίζονται στο σχέδιο δελτίου παραγγελίας και βάσει των πρωτότυπων συνοδευτικών εγγράφων (π.χ. τιμολογίων). Σε περίπτωση ηλεκτρονικών κρατήσεων, απαιτείται η εκτύπωση της ηλεκτρονικής κράτησης. Τα έγγραφα που παρέχονται πρέπει να αναφέρουν τη χρησιμοποιηθείσα θέση, τα ωράρια του ταξιδιού, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά. 13.Λοιπές πληροφορίες: 13.1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλουν οι εμπειρογνώμονες αποτελούν ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής και θεωρούνται εμπιστευτικά. Οι δαπάνες που αφορούν την προετοιμασία και την υποβολή των υποψηφιοτήτων δεν θα καλυφθούν από την αναθέτουσα αρχή. Τα δικαιώματα σχετικά με τις υπηρεσίες που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της σύμβασης καθώς και τα δικαιώματα που αφορούν την αναπαραγωγή και δημοσίευσή τους θα παραμείνουν στην κυριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μετάδοση ή δημοσίευση οποιουδήποτε εγγράφου βασίζεται, εξ' ολοκλήρου ή μερικώς, στις εργασίες που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, επιτρέπεται μόνο με την άδεια της αναθέτουσας αρχής. Η υποβολή μιας υποψηφιότητας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων και διατάξεων που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον εμπειρογνώμονα, καθώς και όλων των όρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης. Οι εμπειρογνώμονες θα παραιτηθούν από τους δικούς τους όρους συναλλαγών. 13.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Εάν η επεξεργασία των ανταποκρίσεων στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως: όνομα, διεύθυνση και βιογραφικό σημείωμα), τα εν λόγω δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η ανταπόκριση στην παρούσα προκήρυξη και τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 5 ανωτέρω και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτούς από την αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο 2, η οποία ενεργεί επίσης ως ελεγκτής δεδομένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να προωθηθούν στις εποπτικές αρχές του Οργανισμού [δηλ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) κ.λπ.] καθώς και στις δικαστικές αρχές (δηλ. στα δικαστήρια της ΕΕ, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κ.λπ.). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, διεύθυνση, νομική μορφή, αριθμός καταχώρισης και ονοματεπώνυμο των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ενδέχεται να καταχωρισθούν μόνο στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) ή τόσο στο ΣΕΠ όσο και στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (CED) από τον υπόλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται: — στην απόφαση 2008/969 της Επιτροπής, της 16.12.2008, σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), ή — στον κανονισμό 2008/1302 της Επιτροπής, της 17.12.2008, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE). Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην ανωτέρω δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, κάθε πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων που το αφορούν, κατόπιν υποβολής αιτήματος προς τον υπόλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 13.3. Σύγκρουση συμφερόντων: Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων κατά την εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται, θα κληθούν να υπογράψουν μια δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ανατεθειμένων δραστηριοτήτων, προτάσεων, εκθέσεων, αρχείων, προϊόντων ή/και αποτελεσμάτων και των προηγούμενων, τρεχουσών ή μελλοντικών δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες δεν επιτρέπεται να εμπλέκονται προσωπικά σε δραστηριότητες, προτάσεις ή σχέδια τα οποία συνδέονται με τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Για αυτόν τον λόγο, οι επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να παράσχουν αυτές τις πληροφορίες προτού προσκληθούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε εργασία επιλογής ή αξιολόγησης. 13.4. Κώδικας δεοντολογίας: Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Οι εμπειρογνώμονες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές υποχρεώσεις που τους βαρύνουν, κυρίως εκείνες που απορρέουν από την εργατική, τη φορολογική και την κοινωνική νομοθεσία. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να ενημερώσουν τα τρίτα μέρη ότι δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση (δεν εντάσσονται σε κατηγορία προσωπικού καθώς δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών και όχι σύμβασης εργασίας), δεν έχουν επιφορτιστεί με καθήκοντα, δεν τελούν υπό καθεστώς υπαγωγής ή εντολής, αλλά εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13.5. Εμπιστευτικότητα: Για κάθε εργασία που εκτελούν, οι επιλεγέντες εμπειρογνώμονες πρέπει να επιδεικνύουν κατάλληλη δεοντολογική συμπεριφορά και να σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και των εγγράφων στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό, η σύμβαση θα περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες. Η εν λόγω συμφωνία τήρησης απορρήτου δεσμεύει τους εμπειρογνώμονες να μην κοινοποιούν σε τρίτα πρόσωπα, εκτός του άμεσα ενδιαφερόμενου προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, τις πληροφορίες που αποκτούν ή παράγουν οι εμπειρογνώμονες σχετικά με την εκτέλεση της (των) εργασίας(ών). 13.6. Εκ των υστέρων διαφάνεια: Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους αναδόχους που έχουν συνάψει σύμβαση αξίας άνω των 15 000 EUR ανά έτος, η οποία ανατέθηκε βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο σημείο 5 θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους μετά την ανάθεση της σύμβασης. Οι εν λόγω λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την επωνυμία, την τοποθεσία (διεύθυνση για τα νομικά πρόσωπα και τόπος καταγωγής για τα φυσικά πρόσωπα), την αξία και το αντικείμενο της σύμβασης. Για τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες θα διαγραφούν 2 έτη μετά την ανάθεση της σύμβασης.